Các trường hợp được đổi hàng:

  • Do công ty giao hàng nhầm kích cỡ, màu sắc, chủng loại sản phẩm;
  • Hàng hóa bị hư hỏng, dơ bẩn trong quá trình vận chuyển;
  • Hàng hóa không đúng như mô tả trên website công ty
  • Hàng lỗi kỷ thuật

Các trường hợp được trả hàng:

  • Sản phẩm bị hư hỏng hoặc mất mát do lỗi của nhà sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển giao hàng.

Ngoài các trường hợp nêu trên, KACHOOBABY không giải quyết đổi, trả hàng

Điều kiện và thời gian đổi, trả hàng:

Khách hàng kiểm tra sản phẩm tại chỗ khi nhận hàng từ người giao hàng. Khi phát hiện hàng cần đổi/trả, khách hàng yêu cầu người giao hàng ký xác nhận tình trạng hàng hóa vào Phiếu giao hàng để làm đối chứng. Vui lòng tham khảo chi tiết tại “Chính sách giao hàng”.

Gửi trả hàng đổi/trả cho người giao hàng tại thời điểm giao hàng.

Đối với trường hợp khách hàng trả hàng đã thanh toán trước, công ty TNHH Maximum Care Việt Nam sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin từ đơn vị vận chuyển, sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tiền mua hàng cho khách hàng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc.